Aansluiten

U wilt uw bedrijf toekomst bestendig maken en een bijdrage leveren aan een beter milieu en samenleving? Het aansluiten op GroenGedaan! is hiervoor de beste stap. Hoe gaat dit in zijn werk?

GAP-analyse

We starten met de ‘GAP-analyse’. Dit is een self-assessment, een foto van uw bedrijf zoals het nu is. Het is dus niet noodzakelijk dat u nu al aan alle eisen voldoet. De GAP-analyse kan via dit word-document worden ingevuld.

Verbeterplan

U dient de GAP-analyse in te sturen naar: secretariaat@stichtingduurzaam.nl. Het secretariaat voert vervolgens een administratie audit uit. Indien er geen onoverkomelijke zaken zijn, dan ontvangt u binnen twee weken het certificaat en een ‘voorlopig verbeterplan’. Hierin staan de zaken die nog in orde gebracht moeten worden en welk termijn hiervoor geldt.

Audit

Na drie maanden wordt er een fysieke audit uitgevoerd. De auditorganisatie neemt contact met u op voor de afspraak. De auditeur kijkt of de door u ingevulde GAP-analyse een correcte weergave is en of u reeds met het ‘voorlopige verbeterplan’ aan de gang bent gegaan. Drie weken na de fysieke audit ontvangt u een verbeterplan. Dit document is de basis voor de volgende administratieve – of fysieke audi/t. Indien u Reeds geauditeerd wordt voor andere regelingen, dan is het vaak mogelijk deze audits te combineren. Dat scheelt uw eer tijd. U kan hiervoor contact met ons opnemen.

 

Downloads


 

Conformiteitsverklaring


 

De abonnementstarieven van het GroenGedaan! keurmerk

De abonnementstarieven zijn inclusief de audits. Er zijn dus geen bijkomende kosten.

Aanmelden voor de certificatie

  • Initiele audits
  • Administratiekosten
  • Aansluitpakket

Eenmalig entreebedrag: € 366,45,- per vestiging

Jaarcontributie

  • Structurele audits (fysiek en administratief)
  • Ondersteuningsprogramma’s
  • Organisatie

Jaarlijkse contributie Individueel: € 518,27.- per vestiging
Jaarlijkse contributie Groep: € 418,27.- per vestiging (minimaal vijf vestigingen)

Voor grote groepen is het mogelijk specifieke afspraken te maken. Wij bespreken dit graag met u.