Over ons

De stichting Duurzaam wil het mogelijk maken om voor een duurzaam bedrijf te kiezen, door deze bedrijven herkenbaar te maken met het keurmerk GroenGedaan!

De stichting Duurzaam is een initiatief van verzekeringsmaatschappijen, fleetowners, de ANWB, gemeenten, woningcoöperaties, leasemaatschappijen en de overheid. Ze is operationeel in Nederland, België en Luxemburg. De stichting biedt de consument en opdrachtgevers de mogelijkheid om met onderhoud en reparaties bewust te kiezen voor een duurzaam bedrijf. De onafhankelijke positie van de stichting staat er borg voor dat de bedrijven objectief worden getoetst en dat de eisen ambitieus zijn, zonder compromissen, politieke belangen of greenwashing. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De eisen waaraan de bedrijven moeten voldoen, worden beheerd door de Colleges van Deskundigen. Hierin zijn verzekeraars, leasemaatschappijen, fleetowners, de ANWB, woningcoöperaties en gemeenten vertegenwoordigd. Uiteraard hebben ook vertegenwoordigers van de gecertificeerde bedrijven zitting in de colleges.

Naast het toetsen van de bedrijven, ondersteunt de stichting Duurzaam de bedrijven ook bij een duurzame bedrijfsvoering. Met advies, tools en faciliteiten.

De audits worden uitgevoerd door geaccrediteerde auditorganisaties, zoals DEKRA, Corbo en KIWA.

Download hier het jaarverslag 2021 – 2022

Meer informatie vindt u op: www.duurzaamrepareren.be