Duurzaamheidsprogramma

Bent u op zoek naar een duurzaamheidsprogramma voor bedrijven? Het programma van GroenGedaan! is sinds medio 2019 het beeldmerk van de keurmerken Duurzaam Repareren, Duurzaam Herstel, Duurzaam Autowassen, Duurzaam Autoleasen. De certificatieprogramma’s hebben meerdere voordelen.

De voordelen van het MVO programma voor duurzaam repareren en onderhoud

 • Met het duurzaamheidscertificaat GroenGedaan! heeft u een betere positie bij aanbestedingen en tenders
  Voor veel opdrachtgevers is het bezit van het certificaat GroenGedaan! een voorwaarde voor samenwerking. Omdat de consument en de opdrachtgevers deelnemen in GroenGedaan! sluit u met dit keurmerk naadloos aan op uw klanten. Wij zien dat ook de maatschappij het steeds belangrijker vindt dat bedrijven een bijdrage leveren aan een betere samenleving en beter milieu.
 • Het programma biedt u handvatten om uw bedrijfsvoering (verder) te verbeteren
  Wij spreken over het ‘future proof’ maken van uw bedrijf. Duurzaam ondernemen is immers een manier van ondernemen die op de langere termijn houdbaar is. Minder energieverbruik, duurzame inzetbaarheid van personeel, hergebruik, efficiency en recycling zijn de kernwoorden van de certificatieprogramma’s.
 • GroenGedaan! biedt u support
  Heeft u bijvoorbeeld geen RI&E, dan helpen wij u daarbij. Heeft u moeite met de rapportage voor de wet Milieubeheer en Energie Informatieplicht? Ook dan helpen wij u. Het is voor ons niet alleen een kwestie van toetsen op een duurzame bedrijfsvoering. Wij helpen u hier ook graag bij. Uiteraard adviseren wij u ook kosteloos over energiebesparing of bij uw duurzaamheidsinvesteringen. Bij ‘Tools & Docs’ op deze website vindt u al onze supportprogramma’s.

Aansluitprocedure voor het duurzaamheidsprogramma:

Wilt u uw bedrijf toekomstbestendig maken en een bijdrage leveren aan een beter milieu en een betere samenleving? Het aansluiten op GroenGedaan! is hiervoor de beste stap.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • U vult allereerst de ‘nulmeting’ in. Dit is een momentopname van de huidige situatie van uw bedrijf. U hoeft op dat moment niet aan alle eisen te voldoen om gecertificeerd te worden.
 • Ons secretariaat beoordeelt de nulmeting en als we geen belangrijke issues zien, dan ontvangt u na ongeveer twee weken het certificaat.
 • Ook ontvang u een ‘voorlopig verbeterplan’. Hierin staan de zaken waarmee u aan de gang gaat om uw bedrijf duurzaam in te richten.
 • Na ongeveer drie maanden doet een auditeur van één van de geaccrediteerde organisaties een fysieke audit bij uw bedrijf. Hiervoor maken we vooraf een afspraak.
 • De auditeur beoordeelt ter plaatse of de nulmeting een correcte weergave is, of u al aan de slag bent met het voorlopig verbeterplan en of er nieuwe verbeterpunten zijn.
 • Ongeveer drie weken na de fysieke audit ontvangt u een verbeterplan. Dit is de basis voor de volgende audit.
 • Jaarlijks wordt u geauditeerd. Afhankelijk van de bevindingen is dit een administratieve- of een fysieke audit.Documenten

Hier vindt u alle documenten voor het aansluiten, zowel in de automotive als de property sectoren.

Let op: U vult in de nulmeting alleen de delen in die voor uw bedrijf van toepassing zijn. Het invullen duurt ongeveer 40 minuten.
De abonnementstarieven van het GroenGedaan! keurmerk

De abonnementstarieven zijn inclusief de audits. Er zijn dus geen bijkomende kosten.

Aanmelden voor de certificatie

 • Initiele audits
 • Administratiekosten
 • Aansluitpakket

Eenmalig entreebedrag: € 366,45,- per vestiging

Jaarcontributie

 • Structurele audits (fysiek en administratief)
 • Ondersteuningsprogramma’s
 • Organisatie

Jaarlijkse contributie Individueel: € 518,27.- per vestiging
Jaarlijkse contributie Groep: € 418,27.- per vestiging (minimaal vijf vestigingen)

Voor grote groepen is het mogelijk specifieke afspraken te maken. Wij bespreken dit graag met u.

Contact