Ondernemersadvies corona

De ‘BV-Nederland’ heeft het zwaar! Dat geldt ook voor veel bij ons aangesloten ondernemers. De regering heeft een mooi pakket met noodmaatregelen genomen, dat moet voorkomen dat bedrijven omvallen en mensen werkloos raken. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom geven wij een overzicht met de voor GroenGedaan! gecertificeerde bedrijven meest relevante regelingen. Wat de regeling inhoudt of u er voor in aanmerking komt en hoe u hiervan gebruik kan maken. Duurzaamheid is toekomstbestendigheid, een weg waarop wij samenwerken. Ook in moeilijke tijden.

 

U hebt minder werk (en omzet)!

Het is mogelijk dat het UWV een significant deel (tot 90%) van de salarissen voor rekening neemt. Dit was tot voor kort geregeld in de werktijdverkorting regeling, maar deze is nu vervangen door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

 

 

U hebt geen liquide middelen om de belastingen te betalen!

Uitstel van het betalen van belastingen is versoepeld en zal binnenkort verder versoepeld worden. Wat is er nu al versoepeld?

 

 

U bent te laat met het voldoen van al opgelegde belastingbetalingen!

Hiervoor brengt de belastingdienst u rente in rekening. Deze rente is echter naar bijna nihil gebracht

 

U heeft krediet nodig!

Het aanvragen van leningen bij de bank is niet altijd even gemakkelijk. De corona crisis maakt het er niet eenvoudiger op. De Garantie Ondernemersfinanciering (Go) kan hierbij helpen.

 

Uw voorlopige aanslag klopt niet meer!

U heeft voorlopige aanslagen ontvangen zowel voor uw onderneming (vennootschapsbelasting) en als DGA (Inkomsten belasting). Het incidenteel omzetverlies door corona is voldoende reden om de voorlopige aanslagen aangepast te krijgen.

 

 

Ook de stichting Duurzaam neemt maatregelen u te ontlasten!