Maatregelen Stichting Duurzaam

Het Coronavirus en de genomen maatregelen heeft zonder twijfel consequenties voor uw en onze bedrijfsvoering. Wij hebben daarvoor de volgende maatregelen genomen, om u in deze moeilijke tijd, niet onnodig te belasten.

 

  • Er zullen tot, in de eerste instantie 1 mei 2020,  geen fysieke audits worden uitgevoerd. Met betrekking tot de verspreiding vinden wij het niet verantwoord dat onze auditeurs bezoeken afleggen, voor hun en uw gezondheid. Bovendien heeft u waarschijnlijk wel andere dingen aan uw hoofd.
  • Al geplande audits worden opgeschort. Als het goed is heeft u inmiddels een annulering hiervan ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn en wenst u geen fysieke audit op dat moment, verzoeken wij u contact op te nemen met de audit organisatie om de afspraak op te schorten. Wanneer er meer uitzicht is op de ontwikkelingen, zal een nieuwe afspraak worden ingepland;
  • Indien de audit gecombineerd wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld als onderdeel van een ketencertificaat dan dient u zich tot het secretariaat van de keten/ formule te wenden. In dat geval zijn zij verantwoordelijk voor de planning.
  • Heeft u nog verbeterplannen open staan, dan blijft het zaak dat u deze oppakt wanneer u hiertoe in de gelegenheid bent. Ons secretariaat zal hierop echter voorlopig geen rappel uitvoeren.

Wij hopen met deze maatregelen er aan bij te dragen deze moeilijke periode samen door te komen.

Zorg goed voor uzelf en uw omgeving!

 

Cher membre du réseau  “Réparer Durablement”,

Les mesures prises pour éviter la diffusion du Corona virus, ont sans aucun doute des conséquences pour vous et vos opérations commerciales. Nous avons pris les mesures suivantes afin d’éviter de vous surcharger inutilement en cette période difficile.

  • Aucun audit physique ne sera effectué avant le 1er mai 2020.  Nous sommes d’avis que ce n’est pas justifié, aussi bien pour votre et leur santé, que nos auditeurs effectuent encore des visites physiques.
  • Les audits déjà planifiés sont suspendus. Vous devriez avoir reçu une confirmation de cette annulation. Si ce ne serait pas le cas, , veuillez contacter l’organisme d’audit (DEKRA) pour annuler/reporter le rendez-vous. Un nouveau rendez-vous vous sera proposé dès que nous aurons plus d’information sur l’évolution des choses.
  • Si l’audit est réalisé dans le cadre d’une certification de votre réseau, vous devez contacter le secrétariat de votre réseau. Dans ce cas, le réseau est responsable pour la planification.
  • Si vous avez encore des points d’amélioration ouverts, il est important que vous les finalisiez lorsque vous en avez l’occasion. Cependant, notre secrétariat ne vous enverra pas de rappels pour l’instant.

Nous espérons que ces mesures contribueront à passer ensemble cette période difficile.

Prenez soin de vous même et de votre environnement!

Cordialement,