AutomotiveEurorepar Car Service ontvangt groepserkenning duurzaamheid

Afgelopen zomer is Eurorepar Car Service gestart met het aansluiten van al haar Nederlandse vestigingen op het duurzaamheidsprogramma GroenGedaan! Onlangs mocht Jean-Paul Teunissen het groepscertificaat in ontvangst nemen.

Alle vestigingen van Eurorepar Car Service zijn aangesloten op een duurzaamheidsprogramma. Hierbij zijn niet alle vestigingen aangesloten op het GroenGedaan! programma. Bedrijven die al aangesloten waren op een ander programma zijn gewogen. Was het programma gelijkwaardig, dan kon men bij dit programma aangesloten blijven.

Jean-Paul Teunissen: ”De stichting Duurzaam zorgt echter voor de borging, dat alle vestigingen een duurzame bedrijfsvoering hebben. De vestigingen die nog niet aangesloten waren op een duurzaamheidsprogramma zijn door de stichting inmiddels aangesloten op het GroenGedaan! programma. Het gehele Nederlandse Eurorepar Car Service netwerk is nu aantoonbaar duurzaam en dat is een goede, maar vandaag de dag ook essentiële, prestatie”.

Harry Filon van de stichting benadrukt dat het programma er op gericht is de bedrijven te ondersteunen bij de verduurzaming. “We maken een Gap-analyse in welke mate men aan de ESG-eisen voldoet. En, waar dit niet het geval is, gaat onze helpdesk dit samen met de ondernemer oplossen. Zo voldoet de ondernemer snel aan de eisen die ecologisch, maatschappelijk en wettelijk aan een onderneming gesteld worden”. Het is dus meer dan een bordje aan de muur.

De vrijblijvendheid om de ESG-prestaties in beeld te brengen vervalt binnenkort door de inwerkingtreding van de CSRD, de Corporate Sustainability Report Directive. “Hoewel men pas over het boekjaar 2024 hoeft te rapporteren, is het raadzaam nu al te starten. Eurorepar Car Service loopt wat dat betreft al voor de muziek uit, maar dat geldt eigenlijk voor alle bijna 4.000 bedrijven die zijn aangesloten op GroenGedaan!”: aldus Filon.

“We hebben louter goede en professionele bedrijven in ons netwerk. Vaak in combinatie met een dealerschap en/ of merkerkenning. We zijn multi brand en nu ook mega duurzaam en dus klaar voor de toekomst. De stichting heeft ons prima door het proces geloodst, maar ik denk dat de kwaliteit van de ondernemingen ook heeft bijgedragen aan de succesvolle uitrol”: aldus Teunissen.