AutomotiveDuurzaam Repareren lanceert een certificaat voor gevorderden

De stichting lanceert het certificaat Duurzaam Repareren 100% duurzaam incl. maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hiermee wil men bedrijven die verdergaande stappen op de MVO-ladder willen zetten de kans bieden.

Duurzaam Repareren heeft de afgelopen vijf jaar de basis gelegd voor een netwerk van automotive bedrijven, met een gecontroleerde duurzame bedrijfsvoering die naadloos aansluit bij de afspraken en wensen van de opdrachtgevers. We kunnen vaststellen dat inmiddels vrijwel alle professionele bedrijven bij het initiatief zijn aangesloten. Het goede nieuws is dat opdrachtgevers en consumenten hiermee een ruime keuze hebben uit de duurzaam gecertificeerde bedrijven.

Er zijn echter bedrijven die verdergaande stappen willen zetten, uit intrinsieke motivatie en/ of vanwege een onderscheidend vermogen. Duurzaam Repareren wil deze ontwikkeling graag ondersteunen en een kader geven.

Daarom komt het College van Deskundigen van Duurzaam Repareren met een nieuwe opzet van de certificering, bestaande uit een extra MVO module bovenop de bestaande duurzaamheidscertificering.

Naast de eisen uit het basis(duurzaamheids)certificaat worden de bedrijven, wanneer zij de module hebben aangevraagd, getoetst op maatschappelijk relevante onderwerpen. Zoals sociale aspecten, discriminatie, klachtenregeling, eerlijk zakendoen, eerlijke marketing en medewerkersbeleid.

Het (nieuwe) certificaat 100% duurzaam incl. MVO, sluit naadloos aan op de Principals for Sustainable Insurance en de Principles for Global Impact. Dit zijn VN-resoluties die door vrijwel alle verzekeraars en leasemaatschappijen zijn ondertekend.

“Met het certificaat 100% duurzaam incl. MVO kunnen bedrijven zich onderscheiden op maatschappelijk terrein. Men sluit aan bij de Corporate Sustainable Responsibillity van de opdrachtgevers. En, het biedt de ondernemer handvatten om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen: aldus Angelica Gravendijk, secretaris van de stichting.

De eisen zijn gebaseerd op ISO26000 en door het College van Deskundigen, waarin de ANWB, leasemaatschappijen en verzekeraars zitting hebben, toegesneden op de autobedrijven en schadeherstellers. Het is dusdanig praktisch opgesteld dat het voor ieder professioneel autobedrijf realiseerbaar is”.

Klik hier voor het Pakket van Eisen van de MVO-module