MVO keurmerk

Met het MVO keurmerk GroenGedaan! van stichting Duurzaam krijgt uw bedrijf erkenning voor uw maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen én krijgt u hulp bij het verder verduurzamen van uw bedrijf. Niet voor niets hebben al meer dan 3.000 bedrijven zich aangesloten bij ons. Daarmee is ons keurmerk het grootste onafhankelijke duurzaamheidscertificaat van de Benelux.

Voor bedrijven en organisaties is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijk onderwerp. Maar wat zijn praktische, uitvoerbare en ambitieuze eisen? En wat houdt duurzaam ondernemen precies in? Met het uitgeven van MVO keurmerken maakt de stichting Duurzaam duurzame bedrijven op basis van een objectieve toetsing beter herkenbaar.

Door op een duurzame wijze te ondernemen verlaagt u de kosten, denk bijvoorbeeld aan energiebesparende maatregelen. Ook worden uw kansen bij aanbestedingen en tenders groter en verbetert het uw bedrijfsimago.

Aansluiten

  Inmiddels dragen meer dan 3.000 bedrijven de certificering voor duurzaamheid van de Stichting Duurzaam.  Uw voordelen op een rij:

   

  • Duurzaam werken is beter voor het milieu
  • Duurzaam werken is beter voor de samenleving
  • Duurzaam werken bespaart kosten
  • Duurzaam werken vergroot uw marge
  • Duurzaam werken maakt uw bedrijf toekomstbestendig
  • Duurzaam werken verbetert uw bedrijfsimago
  • Duurzaam werken verhoogt uw kansen bij tenders en aanbestedingen

  MVO keurmerken

  Voor ons duurzaamheidskeurmerk komen bedrijven uit de auto en property sector in aanmerking. Daaronder verstaan wij aannemers, garages, schilders, autobedrijven, schoonmaak- en bouwondernemingen. Om een MVO keurmerk te ontvangen moet uw bedrijf een bijdrage leveren aan een betere samenleving en schoner milieu.

  Dat doet u bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en geen grondstoffen te gebruiken die onnodig schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Ook staat in onze eisen dat bedrijven afval en verspilling tegengaan, zo veel mogelijk energie besparen en hergebruik stimuleren.

  Voordat de MVO keurmerken worden uitgegeven, vindt een administratieve en fysieke audit plaats. Voor het ontvangen van het duurzaamheidscertificaat is het niet nodig dat uw bedrijf direct voldoet aan al onze eisen. Na de audits ontvangt u, mits er geen onoverkomelijke zaken zijn, het keurmerk en een verbeterplan. Vervolgens vindt er ieder jaar een toetsing plaats.

  Aansluiten


  Maak ook uw bedrijf toekomst bestendig en draag bij aan een beter milieu en samenleving!


  Stichting Duurzaam

  De eisen voor het MVO keurmerk van stichting Duurzaam zijn opgesteld en worden beheerd door de Colleges van Deskundigen. Hierin zitten vertegenwoordigers van gecertifieerde bedrijven en de initiatiefnemers van de stichting. Tot die laatste groep behoren verzekeraars, de ANWB, fleetowners, gemeenten, woningcoöperaties en leasemaatschappijen.

  Stichting Duurzaam is onafhankelijk en opereert zonder winstoogmerk. De toetsing is zodoende altijd objectief. Naast het uitgeven van een MVO keurmerken bieden wij bedrijven ook ondersteuning met advies, tools en faciliteiten. Duurzaam ondernemen is immers een werkwijze die op de langere termijn houdbaar is. Wilt u zich ook aansluiten bij ons? Meld u dan aan voor het programma van GroenGedaan!

  Aansluiten