Hoe verder (laatste corona mailing)

Hoe verder?

Als er in de externe omgeving sprake is van een van buiten komend onheil dat ogenblikkelijk invloed heeft op de markt waarin je met je bedrijf actief bent dan zijn er een aantal stadia te onderkennen in het doorlopen van de crisis, hoe de markt eruitziet en dus hoe daar het best op te reageren is.
Het verschil tussen marktverstoring of marktverandering is dan buitengewoon belangrijk om te gaan onderkennen.
Dit is overigens ook lastig, vandaar dat we je mee willen nemen in de stadia die je markt of misschien wel de markt en daarmee de economie doormaakt.

Afhankelijk van het stadium waarin de markt verkeert, is een reactie meer of minder voor de hand liggend.
Onderstaand heb ik een opsomming gegeven van de stadia en de meest geëigende reacties. Wellicht helpt het u om uw onderneming toekomst bestendig te maken.

Stadium 1. Terug naar normaal
De crisis houdt te kort aan om echt effect te hebben en de wereld gaat terug naar hoe het was. Bedrijven redden het met cashflow beheer, richten zich op het verbeteren van de efficiency en proberen kosten te beperken. Omdat e crisis zo kort duurt hebben ze geen significante veranderingen door hoeven voeren. Het cashflowbeheer kan gericht zijn op het overleven van de termijn waarmee de crisis duurt. Daarna gaat de markt terug naar hoe het was. Hier is dus sprake van een tijdelijke marktverstoring.

Kenmerken:
Duur: ≤ 3 maanden
Gedrag: Terug naar oude patronen
Verandering: niet tot nauwelijks.

Uw reactie

 • Cashflow beheer
 • Verbeter efficiency
 • Beperk kosten Inside out.

Stadium 2. Oud maar ook nieuw
De crisis duurt te lang om met de reserves te overleven. We worden dus gedwongen aanpassingen te doen om de crisis te overbruggen. Organisaties verbeteren door versneld te automatiseren en gaan gebruik maken van digitale mogelijkheden om hun bestaande business te behouden. De effort is dus met name gericht op het behouden van de business en het aan de man brengen, mogelijk via andere manieren. Wanneer de crisis voorbij is, gaan we grotendeels terug naar ons oude gedrag. Sommige nieuwe routines blijven. Ook hier is er dus sprake van een tijdelijke marktverstoring.

Kenmerken
Duur 3-9 maanden
Gedrag: terughoudend
Verandering: vernieuwing & hervorming primaire sectoren

Uw reactie

 • Scherp businessmodel aan
 • Exploiteer digitale alternatieven
 • Vergroot vertrouwen & loyaliteit klanten
 • Kijk en acteer outside in

Stadium 3. Naar een nieuw normaal

De pandemie/crisis houdt langer aan en vraagt om een transformatie. Organisaties zoeken naar nieuwe waarde proposities om te overleven en innoveren op tal van terreinen. Sectoren veranderen en verdwijnen zelfs geheel. We zien ons aangepaste gedrag als normaal en de crisis heeft zelfs onze ethische opvattingen veranderd. Er heeft zich sociaal, economisch, politiek en technologisch een nieuwe realiteit ontwikkeld. Er is sprake van een marktverandering.

Kenmerken
Duur: > 9 maanden
Gedrag: risico avers
Verandering: Maatschappelijke revolutie en digitale transformatie

Reactie

 • Onderzoek nieuwe waarde porposities
 • Transformeer waarde propositie
 • Innoveer business model
 • Dubbele fit: Outside in en Inside out

De onderkenning of we ons nu in een marktverstoring bevinden of dat er sprake is van marktverandering is vaak lastig te maken.

Toch zijn daartoe wel mogelijkheden als je goed naar de veranderingen in de externe omgeving blijft kijken en de veranderingen blijft volgen.

Dit maakt dat sommige ondernemers snel in staat zijn te schakelen van stadium 1 ( heb ik voldoende geld om de eerste tijd te overbruggen en zo nee wat is dan mijn plan om mijn remweg te verlengen) naar stadium 2 ( hoe houd ik in de tussenliggende periode mijn bedrijf aan de gang en hoe creëer ik omzet in deze nieuwe situatie.)
Tijdens de periode van een maand of 9 is doorgaans wel te onderkennen of de omstandigheden zodanig zijn dat er sprake gaat zijn van terug naar de oude situatie waarbij de oude strategische fit (uw product-markt-combinatie) voorzag in de continuïteit of dat men in haar markt te
maken krijgt met een marktverandering, waarvoor een nieuwe strategische fit moet worden gecreëerd die geoperationaliseerd moeten worden.

Karin Biegel DNHS Business School