Ga Fietsen dan zit je Groen

Fietsen verlaagt de CO2 uitstoot, het verhoogt de leefbaarheid, zeker in de stedelijke omgeving en het draagt bij aan de vitaliteit van de mensen.
Het fietsgebruik is de afgelopen jaren enorm toegenomen door:

1. De komst van de elektrische fiets
2. De aanpassing van de bijtelling voor een leasefiets
3. De keuze voor een gezonder Ieven

Ook de pandemie heeft het fietsengebruik verder verhoogd. Mensen werken meer thuis en mijden het openbaar vervoer.

De fietsenvakhandel is een professionele branche

De fietsenvakhandel heeft zich de afgelopen jaren oak geprofessionaliseerd. Veel bedrijven ontwikkelden een full service vestiging waar men een fiets kan beleven, testen, kopen,Iaten onderhouden, repareren en inruilen. Hiernaast heeft oak de technische kennis bij de fietsvakhandel zich ontwikkeld. Voor een professioneel bedrijf is duurzaamheid een belangrijk onderwerp, voor de ‘ groene’ fietsenbranche onontbeerlijk.

GroenGedaan!

Het keurmerk GroenGedaan! van de stichting Duurzaam heeft in de property en automotive branche zin sporen a liang verdiend. Met meer dan 3.000 aangesloten bedrijven is het in de BeNelux het grootste onafhankelijke keurmerk op gebied van duurzaamheid.
Vanaf nu is het keurmerk oak te vinden bij de fietsvakhandel, bij uw fietsenwinkel of fietsenmaker. Bedrijven met dit keurmerk zijn aantoonbaar duurzaam. Men voldoet aan de strenge duurzaamheidseisen en wordt hierop frequent getoetst. Wat u daarvan merkt? Eigenlijk niets, want deze fietsenbedrijven zijn niet duurder en bieden u een uitstekende service.

De duurzame fietsenwinkel

Waarom zou ik hier als ondernemer aan mee moeten doen? Het programma van GroenGedaan! draait om minder energieverbruik, minder grondstoffen, minder uitval en ziekte van personeel, minder verkwisting in het proces en hergebruik. Het is dus feitelijk niets meer of minder dan uw bedrijf toekomstbestendig maken. En uiteraard een verlengstuk van uw professionele bedrijfsvoering.
Maar oak de consument pikt het niet meer van de overheid en het bedrijfsleven wanneer men niets aan onze toekomst bijdraagt. Wanneer u aantoonbaar duurzaam bent, dan leidt dit tot onderscheidend vermogen bij de consument en versterkt uw ‘groene’ imago.

Moeilijk?

Het GroenGedaan! bordje op uw gevel is een belofte aan de klant datu ook echt duurzaam onderneemt. Er is dus een stevig eisenpakket waaraan u moet voldoen. En, u wordt hierop ook objectief getoetst. De auditeur en onze helpdesk gaan u echter helpen om uw onderneming duurzaam te maken. Dat is niet aileen in het belang van het keurmerk, maar vooral in uw belang. Duurzaam ondernemen is een wijze van ondernemen die op de lange termijn houdbaar is!

Duur?

Deelname aan het GroenGedaan! programma, inclusief de ondersteuning van de helpdesk bij al uw duurzaamheidsvraagstukken, de beschikking over veeI documentatie, hulp bij het voldoen aan wettelijke duurzaamheidseisen, de uitvoering van de audits en het keurmerk kost € 395,- per jaar.
Wij spreken eigenlijk liever niet over kosten, want met een duurzame bedrijfsvoering verdient u dit in
veelvoud terug. Het is dus eerder een investering die. u doet en een samenwerking die u aangaat met de stichting Duurzaam. De eenmalige opstartkosten bedragen € 250,-.

Meld u aan en wordt duurzaam ondernemer

Mail-logo – Flevox vocalgroup