Duurzaam automotiveDocumenten

Documenten

Pakket van Eisen

In het Pakket van Eisen vindt u de eisen waaraan de gecertificeerde bedrijven moeten voldoen om het certificaat te mogen voeren. Een onafhankelijke auditorganisatie toetst de bedrijven op conformiteit. Het is mogelijk dat de bedrijven voor een aantal afkeurpunten enige tijd respijt hebben gekregen. In dat geval heeft men na de audit een ‘Verbeterplan’ ontvangen. Dit verbeterplan is de basis voor de opvolgende audit.

Het Pakket van Eisen wordt opgesteld en beheerd door het College van Deskundigen. Onder voorzitterschap van de ANWB hebben fleetowners, leasemaatschappijen en verzekeraars zitting in dit college.

Transparantie is essentieel voor een keurmerk. De consument en opdrachtgevers kunnen immers alleen waarde aan een keurmerk toekennen als men “weet waar het voor staat”, waarop de bedrijven worden getoetst. Daarom zijn de eisen voor een ieder te downloaden.

Nulmeting

Voor bedrijven die gecertificeerd willen worden begint het proces met het invullen van de ‘nulmeting’. U stuurt het naar: secretariaat@duurzaamrepareren.nl

Na ontvangst wordt er een administratieve audit uitgevoerd. Wanneer de auditeur tekortkomingen vaststelt, ontvangt men een ‘verbeterplan’. Ongeveer na drie maanden vindt de eerste fysieke audit plaats. De auditeur beoordeelt of de nulmeting strookt met de situatie ter plaatse, of de ondernemer met het voorlopig verbeterplan aan de gang is gegaan en stelt op basis van zijn bevindingen het definitief verbeterplan op. Deze ontvangt men enkele weken na de fysieke audit. Dit verbeterplan is de basis voor de volgende administratieve of fysieke audit.

Downloads

Download hier uw conformiteitsverklaring