Duurzaam automotiveDuurzame garages

Onderneemt u op een maatschappelijk verantwoorde manier? Draagt u bij aan een betere samenleving en een schoner milieu? Met het programma van GroenGedaan! en het bijbehorende keurmerk wordt u erkend als een duurzame garage. Ook bieden wij u handvatten voor het verder verduurzamen van uw bedrijfsvoering. Door op een duurzame wijze te ondernemen maakt u meer kans bij aanbestedingen en verlaagt u de kosten, bijvoorbeeld door de energiebesparende maatregelen.

Bedrijven, (semi)overheidsinstellingen én consumenten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid. Soms is dat zelfs een harde eis bij het kiezen van een garage. Maar wat houdt duurzaam ondernemen precies in? En hoe kom je tot realistische en ambitieuze richtlijnen? Daarvoor heeft stichting Duurzaam een verduurzamingsprogramma gemaakt, met onder andere een keurmerk en een verbeterplan.

Aansluiten

  Inmiddels dragen meer dan 4.000 bedrijven de certificering voor duurzaamheid van de Stichting Duurzaam.  Uw voordelen op een rij:

   

  • Duurzaam werken is beter voor het milieu
  • Duurzaam werken is beter voor de samenleving
  • Duurzaam werken bespaart kosten
  • Duurzaam werken vergroot uw marge
  • Duurzaam werken maakt uw bedrijf toekomstbestendig
  • Duurzaam werken verbetert uw bedrijfsimago
  • Duurzaam werken verhoogt uw kansen bij tenders en aanbestedingen

  Keurmerk garage

  Om het keurmerk ‘GroenGedaan” voor duurzame garages te ontvangen, moet u aan bepaalde richtlijnen voldoen. Zo eisen wij onder meer dat u extra aandacht heeft voor de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, geen middelen gebruikt die onnodig schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu én dat recycling zo veel mogelijk stimuleert.

  Als u zich aansluit begint u met een zogenoemde nulmeting. In de checklist schetst u een beeld van uw bedrijf, op basis waarvan wij een administratieve audit kunnen doen. Zien wij geen onoverkomelijke zaken, dan ontvangt u het keurmerk en een voorlopig verbeterplan. Er volgt na drie maanden nog een fysieke audit. Op de pagina aansluiten vindt u alles over de procedure.

  Aansluiten


  Maak ook uw bedrijf toekomst bestendig en draag bij aan een beter milieu en samenleving!


  Ambitieuze eisen

  Voor ons is het niet alleen een kwestie van toetsing. Naast het keurmerk ontvangt u ook ondersteuning bij het ‘future proof’ maken van uw bedrijf. Dat doen wij door middel van advies, faciliteiten en tools. U heeft op die manier handvatten om de bedrijfsvoering nog verder te verduurzamen en krijgt eventueel support bij bijvoorbeeld het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie.

  Stichting Duurzaam heeft een onafhankelijke positie. De eisen waaraan bedrijven moeten voldoen voor het keurmerk worden beheerd door de Colleges van Deskundigen. De eisen zijn altijd ambitieus en zonder compromissen of politieke belangen. Door de onafhankelijkheid is een objectieve toetsing gewaarborgd.

  Krijg ook erkenning voor uw duurzame manier van ondernemen en maak gebruik van onze ondersteuning door u aan te melden voor het programma van GroenGedaan!

  Aansluiten