Duurzaam vastgoedTools & Documenten

Aansluiten?

Ga dan naar de speciale pagina. Hier vindt u alle informatie en relevante documenten: Aansluiten – Stichting Duurzaam

 

Ondersteuningsdiensten

De stichting Duurzaam | Herstel toetst niet allen bedrijven op gebied van duurzaamheid, maar ondersteunt de bedrijven ook bij al hun duurzaamheidsvraagstukken. In 2019 zullen wij het programma van ondersteunende diensten in de property sector vormgeven. De diensten die wij nu reeds leveren zijn:

Wet Milieubeheer & Energie Informatieplicht

De wet Milieubeheer & informatieplicht Energiebesparing komt voort uit het Activiteitenbesluit in het kader van het Energieakkoord 2013. De nieuwe wet gaat op 1 juli 2019 in. Dit is ook gelijk de deadline voor het aanleveren van de energierapportage.


Voor wie geldt deze wetgeving en wat moet u aanleveren?

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh (elektrische) energie of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan? Dan moet uw bedrijf voldoen aan de wet Milieubeheer & Informatieplicht Energiebesparing.

Vóór 1 juli 2019 moet u dan een rapportage aanleveren waarin staat:

  • Wat uw energieverbruik is;
  • Welke Erkende maatregel (EML) reeds getroffen heeft;
  • Welke maatregelen u niet trof en waarom niet;
  • Welke maatregelen u doorvoert en wanneer.

De rapportage levert u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De EML is een lijst met erkende maatregelen, die getoetst zijn op daadwerkelijk effect. En waarbij de terugverdientijd korter is dan vijf jaar. De rapportage wordt aangeleverd door de ‘drijver van de inrichting/onderneming’. Dus als u een huurpand heeft, dan hoeft u als eigenaar geen rapportage aan te leveren. Dat moet degene die de onderneming drijft doen.

Heeft u moeite het opstellen van de rapportage en het doen van de aangifte?
Wij helpen u hierbij graag:

  • Gebruik onze handleiding voor het opstellen van de rapportage. Hierin staan de elementen die de rapportage bevat en welke stukken u er vast bij moet zoeken. Dat maakt het invullen van de rapportage eenvoudiger.
  • Voor het doen van de aangifte heeft u een account nodig op het e-loket van de RVO. Hiervoor moet u een abonnement afsluiten. U kunt ons ook machtigen om voor u aangifte te doen. Uw rapportage dienen wij dan kosteloos in.
  • Kunt u toch beter een adviseur in de arm te nemen? Ga dan niet naar een van de dure consultancybureaus. Wij hebben een unieke samenwerking met ervaren externe adviseurs. Zij ondersteunen u en verzorgen uw gehele aangifte voor een vast tarief van slechts € 250,-.

Kosteloos advies over energiebesparende maatregelen

Objectief en vakkundig advies is belangrijk als het gaat om energiebesparing. De behoeften en de doelstellingen van uw organisatie staan hierbij centraal. Ook moet er rekening gehouden worden de minimale wettelijke eisen die van toepassing zijn op uw organisatie. Wij zoeken voor u de beste adviseur en het eerste consult is altijd kosteloos.


Laat uw duurzame bedrijfsvoering zien

Uw duurzame bedrijfsvoering is vooral in het belang van uw bedrijf. Uw onderneming wordt daardoor toekomstbestendig. Maar ook de maatschappij accepteert het niet meer wanneer de overheid en het bedrijfsleven geen bijdrage leveren aan een betere samenleving. Het uitdragen van uw duurzaamheidsambities heeft daarmee ook een commercieel belang.

Hiermee kunt u uw duurzame bedrijf promoten:

  • De promotie video die u op uw website plaatst, maar ook kunt downloaden voor uw narrow casting.
  • Het logo van GroenGedaan! dat u vermeldt op uw facturen, offertes en briefpapier.

De helpdesk van Stichting Duurzaam

Om het keurmerk GroenGedaan! te mogen voeren, moet u aan diverse eisen voldoen. Dat is logisch want we willen het kaf van het koren scheiden. We snappen dat dit niet altijd even eenvoudig is. Maak daarom gebruik van onze kennis, waarmee we u kunnen helpen om aan de eisen te voldoen. Bijvoorbeeld met van handige tools die u kunt gebruiken. Wij bewaken een objectieve toetsing. En daardoor weten wij als geen ander waar ondernemers tegenaan lopen, omdat de certificering ons dagelijks werk is. Dus profiteer van onze ervaring. U kunt ook bij ons terecht met duurzaamheidsvragen die niet direct samenhangen met de certificering. Wij gaan altijd op zoek naar een oplossing voor uw duurzaamheidsuitdagingen.

Nog te ontwikkelen tools (in 2019):

Heeft u voor uw bedrijf een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) nodig?

Iedere onderneming met personeel is wettelijk verplicht om RI&E te hebben. Heeft u geen RI&E dan loopt u een serieus risico. De kans op een arbeidsongeval is aanzienlijk groter. En in geval van een bedrijfsongeval gelden er zware sancties. Wij hebben een Branche-RI&E die u kosteloos kunt gebruiken. Heeft u toch professionele hulp nodig? Dan kunnen wij u daarbij helpen. Neem hiervoor contact met ons op.