Duurzaam vastgoedDuurzaam schoonmaakbedrijf

Heeft u een duurzaam reconditioneringsbedrijf en zoekt u houvast bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering? Met het programma van GroenGedaan! helpen wij bedrijven duurzaam te ondernemen. Dat is namelijk een ondernemingswijze die op de langere termijn houdbaar is.

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema. Maar wat houdt dat concreet in? En hoe kom je tot uitvoerbare, realistische en ambitieuze eisen? Daarvoor heeft stichting Duurzaam een verduurzamingsprogramma gemaakt. Dat bestaat onder meer uit een keurmerk, een verbeterplan en praktische ondersteuning.

Door ons programma worden duurzame bedrijven beter herkenbaar voor opdrachtgevers en consumenten, kunnen ondernemingen werken aan concrete verbeterpunten en stimuleren wij duurzaam ondernemen. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen kunt u de kosten verlagen en uw marges vergroten.

Aansluiten

  Inmiddels dragen meer dan 4.000 bedrijven de certificering voor duurzaamheid van de Stichting Duurzaam.  Uw voordelen op een rij:

   

  • Duurzaam werken is beter voor het milieu
  • Duurzaam werken is beter voor de samenleving
  • Duurzaam werken bespaart kosten
  • Duurzaam werken vergroot uw marge
  • Duurzaam werken maakt uw bedrijf toekomstbestendig
  • Duurzaam werken verbetert uw bedrijfsimago
  • Duurzaam werken verhoogt uw kansen bij tenders en aanbestedingen

  Keurmerk schoonmaakbedrijf

  Wilt u het keurmerk ontvangen, dan moet u een aantal stappen doorlopen. U begint met een zogeheten nulmeting. Die bestaat uit een assessment, dat u met een checklist van ons kunt uitvoeren. Wij doen op basis daarvan een administratieve audit. Als er geen onoverkomelijke zaken blijken, ontvangt u een (voorlopig) verbeterplan en het keurmerk binnen twee weken. Na drie maanden volgt de eerste fysieke audit.

  Om aangewezen te worden als duurzaam schoonmaakbedrijf is het niet nodig dat u direct aan alle eisen voldoet. Er vindt drie maanden na de nulmeting nog een fysieke audit plaats. De auditeur beoordeelt dan of de nulmeting correct is en of u met het voorlopige verbeterplan aan de slag bent gegaan. Meer informatie over het hele proces vindt u op de pagina aansluiten.

  Aansluiten


  Maak ook uw bedrijf toekomst bestendig en draag bij aan een beter milieu en samenleving!


  Objectieve toetsing

  Naast de GAP-Analyse, het verbeterplan en het keurmerk bieden wij support met advies, tools en faciliteiten. Wij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het rapporteren voor de wet Milieubeheer en Energie Informatieplicht en het opstellen van een risico-inventarisatie- en evaluatie.

  GroenGedaan! is het grootste onafhankelijke duurzaamheidskeurmerk van de Benelux. De stichting is een initiatief van verzekeringsmaatschappijen, de ANWB, gemeenten, woningcoöperaties, de overheid en leasemaatschappijen. Al meer dan 4.000 bedrijven hebben zich aangesloten bij ons. Maak ook uw schoonmaakbedrijf duurzaam en meld u aan voor ons programma!

  Aansluiten