Duurzaam certificeren in Automotive

Hergebruik is zonder enige discussie één van de meest duurzame maatregelen. Dit geldt ook voor het hergebruik van auto onderdelen. Het repareren met gebruikte onderdelen brengt echter onzekerheden met zich mee. Wat is de kwaliteit van het onderdeel? Krijg ik wel het juiste onderdeel? Wanneer krijg ik het? Zit er garantie op en zo ja welke? Deze onzekerheid heeft een drukkend effect op hergebruik. Terwijl hergebruik niet alleen beter voor het milieu is, maar ook veel goedkoper.

Bekijk videoInmiddels dragen meer dan 3.000 bedrijven de certificering voor duurzaamheid van de Stichting Duurzaam.

Certificering

Bedrijven met het certificaat:

  • Gaan bewust om met grondstoffen
  • Verbruiken minder energie
  • Zorgen voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers
  • Gebruiken geen middelen die onnodig schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid van de medewerkers en de klant
  • Voorkomen verspilling
  • Bevorderen hergebruik
  • Voorkomen onnodig afval
  • Dragen bij aan de recycling van grondstoffen

Duurzame bedrijven zijn niet duurder.

Maak ook uw bedrijf toekomst bestendig en draag bij
aan een beter milieu en samenleving!

Aansluiten