Uw bedrijf na de corona,

We hebben de piek in de corona-uitbraak nog niet gehad. En, vrijwel alle bedrijven zijn nog in afwachting wat hen in de komende weken gaat overkomen of zijn reeds volop in de overlevingsmodus. We zien echter dat in China de restaurants weer openen en het bedrijfsleven weer opstart. Dit is twee maanden na de uitbraak en het is wellicht verstandig om nu al vooruit te kijken hoe uw bedrijf er over anderhalve maand uitziet en nog belangrijker hoe uw business eruit ziet.

Prioriteit is dat u en uw medewerkers deze fase gezond doorkomen. Maar deze prioriteit wordt direct gevolgd door het belang dat u onderneming de corona overleeft. Het is immers naïef te denken dat wanneer wij het virus achter ons hebben gelaten, ook de business weer zoals voorgaand zal zijn. De corona-fase zal naar verwachting een maand of drie lang zijn, het zal zeker zes tot acht maanden duren voordat we de economische gevolgen achter ons hebben gelaten.

Het is verstandig uw bedrijfsvoering voor te bereiden op een andere wereld. Grote concerns doen dit met een Business Continuïty Plan (BCP), waarin allerlei scenario’s en de daaraan gekoppelde risico’s in beeld worden gebracht, om op basis hiervan keuzes te maken. Het grote voordeel van een BCP is dat men niet ‘in paniek’ maatregelen treft of keuzes maakt, die hen na de crisis de das om doen.

Hoewel eerdere pandemieën niet de omvang hebben van de corona, zien wij in die situaties dat 60% van de bedrijven die failliet gaan, dit niet doen tijdens de pandemie, maar in de periode erna. Waarschijnlijk gaat een BCP iets te ver (en is het te kostbaar) voor kleine(re) bedrijven. Daarom willen wij u wat handvatten bieden, om u voor te bereiden op uw business na de corona.

 

Kernactiviteit/ Product-Markt-Combinatie

Bepaal, denk goed na, wat uw kernactiviteit of activiteiten zijn. In de waardeketen is het vervolgens belangrijk in kaart te brengen:

  • Wat u nodig heeft om deze kernactiviteiten te verrichten en of deze na de corona nog beschikbaar zijn?
  • Of de markt voor uw kernactiviteiten is veranderd. Is er minder of juist meer vraag en hoe kan ik er in voorzien of mijn capaciteit terugbrengen?

De matrix kan u helpen dit inzichtelijk te maken, zodat u keuzes kan maken en maatregelen kan nemen.

 

Geen paniek! Neem alleen doordachte maatregelen!

 

Cashflow

Maar de grootste zorgen van bedrijven zijn gerelateerd aan de cashflow. Gelukkig worden er vanuit de overheid regelingen getroffen om beter met de situatie om te kunnen gaan, maar het is nog maar de vraag voor welke regelingen u in aanmerking komt of bent gekomen en wanneer de verlossende bedragen daadwerkelijk op uw rekening gestort zullen worden.

U zult geconfronteerd worden met openstaande facturen die niet of te laat betaald worden. Aan de andere kant zullen uw crediteuren, die ook met cashflow problemen zitten, u dagelijks bellen om de rekening betaald te krijgen. Het kan zelfs zo zijn dat uw leveranciers contante of wellicht zelfs vooruitbetaling gaan eisen. Een goede screening van de crediteuren is dan geboden. Zeker bij buitenlandse crediteuren, want een vooruit- of aanbetaling doen aan bijvoorbeeld een Italiaanse of Spaanse leverancier brengt het grote risico met zich mee dat u uw producten niet geleverd krijgt én uw betaling kwijt bent.

Er komt dus druk op de crediteurenkant en een vacuüm op uw debiteurenzijde, wat de cashflow niet ten goede komt.

 

Breng de risico’s in beeld

En, tracht ze zoveel mogelijk te beheersen. Eigenlijk is het een vorm van scenario-denken. Wat kan er gebeuren? Hoe kan ik het voorkomen? En, als dat niet lukt, hoe manage ik dat dan?

 

Markt Onderdelen Arbeid Aanvullende acties
Normaal Voldoende vraag Voldoende aanbod Genoeg personeel
Scenario 1 X% minder vraag Minder inkoop NOW/inkrimpen
Scenario 2 Onvoldoende service Minder onderdelen NOW/inkrimpen, anders werken
Scenario 3 Onvoldoende service Minder inkoop Onvoldoende personeel
Is scenario mogelijkheid Is gewenste actie Voer hier uw andere acties in

 

Scenario 1

Er is minder vraag naar uw service. Auto’s hebben tijdens de corona-periode minder gereden, hebben minder schades gehad of services worden nog uitgesteld door de markt. Het zal helaas zo zijn dat bedrijven failliet gaan of in liquiditeitsproblemen komen, ook onder uw klanten en opdrachtgevers.

U dient dan uw inkoop bij de eerste signalen, maar liever nog iets eerder, aan te passen. Leg geen voorraad aan.

U dient te kijken of u uw personele capaciteit kan inkrimpen. Wel dient hierbij in ogenschouw te worden genomen dat, wanneer de economie weer aantrekt, u de medewerkers hard nodig zult hebben. Het aanspraak maken op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een goede optie. De salarissen worden dan tijdelijk overgenomen door het UWV en u hoeft geen afscheid te nemen van de medewerker(s). Hiernaast is het verstandig te bezuinigen op arbeidskrachten die niet direct betrokken zijn bij uw kernactiviteiten (kantoorpersoneel) en uitbesteedwerk dat u neerlegt bij bijvoorbeeld ZZP’rs.

Bij gelijkblijvend aanbod en verminderde vraag is het van groot belang dat u wel blijft voldoen aan de randvoorwaarden die de opdrachtgevers stellen zoals SLA’s en certificaten (damage-control).

Scenario 2

Door het stilleggen van de productieplants, kan het voorkomen dat bevoorrading van onderdelen en middelen hinder gaat ondervinden. Een op de vijf onderdelen en producten worden geproduceerd in China. Gelukkig is deze productie inmiddels al opgestart, maar een achterstand in leveringen is zeker denkbaar.

Geen onderdelen of producten betekent niet dat u één op één minder werk kan verzetten. Zo kan de schadehersteller die normaal een beschadigde deur zou vervangen, er in veel gevallen voor kiezen deze uit te deuken en te spuiten. Het garagebedrijf kan er bijvoorbeeld voor kiezen een defect onderdeel te (laten) reviseren in plaats van te vervangen. Het is wel zaak dat u het personeel over de (gewijzigde) vaardigheden beschikt.

De continuïteit van de service zal hoe dan ook in dit scenario hinder ondervinden. Het is zaak dat u aandacht besteedt aan de communicatie met uw klanten en opdrachtgevers. Het tijdelijk niet kunnen leveren van uw service mag niet leiden tot een blijvend verlies van uw klant.

Ons advies is boven alles tijdig contact op te nemen met uw leveranciers en hen te vragen of en zo ja wanneer en in welke mate men problemen in de bevoorrading verwachten.

Scenario 3

Uiteindelijk gaat naar schatting 40% tot 70% van de bevolking het COVID-19 virus oplopen. Ook na de piek, zullen er nog lange tijd mensen ziek worden en gemiddeld twee weken buiten beeld zijn. Het zal dus ook consequenties hebben voor de inzetbaarheid van uw medewerkers. Door het voor langere tijd doorvoeren van de al bekende maatregelen, kan u voorkomen dat veel medewerkers gelijktijdig uitvallen. Maar desalniettemin zal in het komende jaar 40% tot 70% van uw medewerkers twee weken (extra) ziek zijn.

In dit scenario kan het ook voorkomen dat er een verhoogde vraag is. Veel onderhoudsbeurten en bandenwissels worden uitgesteld. Dit zien wij zeker bij bijvoorbeeld de leasemaatschappijen. Het is goed denkbaar dat dit, na de pandemie, tot een verhoogde vraag leidt.

Een lagere inzetbaarheid van uw medewerkers en een verhoogde vraag betekent dat u minder services kan verlenen.

U zult dus een aantal maatregelen moeten doorvoeren, gelijk aan scenario 2.

 

Cashflow matrix

Zoals eerder beschreven staat uw cashflow onder druk. In alle drie de scenario’s zal de inbound van cash verlaagd worden. Eenvoudig gezegd u krijgt minder en/ of vertraagd gelden binnen. En, de crediteuren druk zal groter worden.

Een aantal maatregelen die u kan nemen:

Debiteuren bewaking Besteed aandacht aan uw debiteurenbewaking. Voer tijdig rappel uit op openstaande facturen. Bel de klant. Tref eventueel regelingen voor deel- of termijn betalingen
Current Ratio Bewaak uw liquiditeitspositie voortdurend en houd hierbij rekening met incourante voorraad en dubieuze debiteuren. Een gezonde current ratio helpt ook bij het verkrijgen van een overbruggingskrediet. Maak hierbij ook gebruik van de speciale maatregelen, zoals de Garantie Onderneming Financieringregeling (GO)
Crediteurenbewaking Betaal zoveel als mogelijk de facturen van leveranciers die essentieel zijn voor uw kernactiviteiten. Deze leveranciers heeft u straks dringend nodig. Wanneer u niet alle facturen kan voldoen, neem dan zelf contact op en tref een regeling. Wacht niet af.
Vooruitbetalingen Indien er leveranciers zijn die vooruitbetaling eisen, wees dan voorzichtig. Check de solvabiliteit van de leverancier. Zeker wanneer het buitenlandse leveranciers zijn. Een aantal bedrijven zullen deze crisis niet overleven. Bij het doen van aan- en vooruitbetalingen neemt u dus een risico.
Regelingen Maak gebruik van de speciale regelingen die re zijn zoals NOW, GO, uitstel belastingen en sociale premies. Vraag deze regelingen sowieso aan, ongeacht of u er gebruik van zal gaan maken. Als u de vraag pas gaat doen wanneer de nood aan de man is, dan kon de redding wel eens te laat komen.
Voorraad Leg geen voorraad aan. Wanneer er een gebrek aan levering ontstaat, dan kunt u met een aangelegde voorraad maar een korte periode overbruggen. Het risico voor liquiditeitsproblemen is echter veel groter. Zorg dat u ‘vet op de botten’ behoudt.
Huur/ hypotheek De huurpenningen en hypotheeklasten drukken in een dergelijke periode extra zwaar.

Tref een regeling met de bank of met de verhuurder voor tijdelijke vrijstelling of verlaging.

Bedenk dat de bank of de eigenaar van het pand er niets aan heeft wanneer u failliet gaat. Hij krijgt dan ook zijn huurpenningen of hypotheekrente niet binnen. Maar zit vervolgens ook langere tijd met een niet verhuurd pand of met een pand dat in de gedwongen verkoop moet.

 

 

Due dilligence

In de opstartfase na de pandemie is het extra belangrijk te weten met wie u zaken doet. Kan de leverancier wel leveren? Kan de klant mijn factuur wel betalen?

Maar ook de vraag of u het juiste samenstel van medewerkers met de juiste competenties heeft in de wereld na pandemie.

Schakel een expert in om u te helpen. Dat kan het boekhoudkantoor, uw accountant zijn. Maar ook alle grote banken zijn momenteel teams aan het inrichten die deze ondersteuning gaan verzorgen. Maak hier gebruik van.

 

 

GEEN PANIEK. NEEM DOORDACHTE MAATRGELEN!

 

Veel succes

 

 

Duurzaamheid is een vorm van ondernemen die op de lange termijn houdbaar is. Dit betekent dat u de stichting Duurzaam ook aan uw zijde vindt in moeilijke tijden.

test

test groen

Test wit