Duurzaamheid advies

Wilt u een duurzaam advies, dat handvatten biedt om uw bedrijfsvoering te verbeteren? Stichting Duurzaam helpt bedrijven ‘future proof’ te worden door ondersteuning te bieden bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Duurzaam ondernemen is namelijk een ondernemingswijze die op de langere termijn houdbaar is. Het vergroot uw marges en verlaagt uw kosten, bijvoorbeeld door de energiebesparende maatregelen. Voor steeds meer organisaties en bedrijven is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Maar wat is duurzaam precies? En hoe kom je tot uitvoerbare, praktische en ambitieuze richtlijnen? Daarvoor heeft stichting Duurzaam het keurmerk en het bijbehorende verbeterplan in het leven geroepen. Zo zijn duurzame bedrijven beter herkenbaar voor opdrachtgevers en consumenten en kunnen ondernemingen werken aan concrete verbeterpunten.

Aansluiten

  Inmiddels dragen meer dan 3.000 bedrijven de certificering voor duurzaamheid van de Stichting Duurzaam.  Uw voordelen op een rij:

   

  • Duurzaam werken is beter voor het milieu
  • Duurzaam werken is beter voor de samenleving
  • Duurzaam werken bespaart kosten
  • Duurzaam werken vergroot uw marge
  • Duurzaam werken maakt uw bedrijf toekomstbestendig
  • Duurzaam werken verbetert uw bedrijfsimago
  • Duurzaam werken verhoogt uw kansen bij tenders en aanbestedingen

  MVO adviseur

  Een duurzaam advies van onze MVO adviseur komt tot stand door als bedrijf een aantal stappen te doorlopen. Dat begint met de GAP-Analyse, waarvoor u onze checklist invult. Tijdens onze administratieve audit beoordelen wij of u het keurmerk ontvangt en krijgt u een voorlopig verbeterplan. Na drie maanden wordt een fysieke audit gedaan. Een auditeur beoordeelt dan of uw bedrijfsweergave klopt en of u met het voorlopige verbeterplan aan de slag bent gegaan.

  Naast het keurmerk en het verbeterplan, bieden wij ook support met duurzaam advies, tools en faciliteiten. Heeft u bijvoorbeeld moeite met rapporteren voor de wet Milieubeheer en Energie Informatieplicht? Dan helpt onze MVO adviseur u daarbij. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van een risico-inventarisatie- en evaluatie. Het is voor ons niet alleen een kwestie van toetsen op een duurzame bedrijfsvoering.

  Aansluiten


  Maak ook uw bedrijf toekomst bestendig en draag bij aan een beter milieu en samenleving!


  Initiatiefnemers

  Stichting Duurzaam is een initiatief van meerdere (semi)overheidsinstellingen, leasemaatschappijen, woningcoöperaties en de ANWB. Wij opereren zonder winstoogmerk en geven onafhankelijk duurzaam advies. Daardoor is een objectieve toetsing gewaarborgd en zijn onze eisen ambitieus en zonder compromissen of politieke belangen.

  Stichting Duurzaam heeft als doel om het voor opdrachtgevers en particulieren makkelijker te maken om voor duurzame bedrijven te kiezen. Met 4.000 aangesloten bedrijven is ons keurmerk inmiddels het grootste duurzaamheidscertificaat van de Benelux. Maak ook uw bedrijf duurzaam en meld u aan voor het programma van GroenGedaan!

  Aansluiten